Focus on growing your business

Belangrike Datums

BTW opgawes
Laaste werksdag van elke maand

LBS opgawes
Op die laaste werksdag, voor die 7de van elke maand

Voorlopige belasting opgawes
28 Feb & 31 Aug

Nie voorlopige belasting betalers se belasting opgawes
Oktober

Voorlopige belasting betalers se belasting opgawes
Januarie

Trust belasting opgawes
Januarie

Maatskappy en Beslote korporasies belasting opgawes
Februarie

Kontak DRG Rekenmeesters

Fisiese adres
Sunbird Office Park 4
Pasita Straat
Bellville
7530Personeel

Dian Rossouw
Professionele Rekenmeester (SA)
Professionele Belastingpraktisyn (SA)
SAIPA Nr1279
Epos: diandrg @ netactive.co.za

Barbara van der Merwe
Professionele Rekenmeester(SA)
Professionele Belastingpraktisyn(SA)
Onafhanklike verslagdoening
SAIPA Nr18326
Epos: barbaradrg @ netactive.co.za

Talana Augustyn
Epos: drgrek @ netactive.co.za 

Elsa Damon
Epos: elsadrg @ netactive.co.za

Tel021 914 3888
Faks021 914 0926
Eposdrgrek@netactive.co.za
Pos AddresSuite 252
Privaatsak X22
Tygervalley
7536

 

Personeel

Leatitia van der Walt
Finansiële Rekenmeester in Praktyk
Belastingpraktisyn (SA)
IACAO 655095
Epos : leatitia @ drgrekenmeesters.co.za

Dawie Theron
Epos: djtheron @ drgrekenmeesters.co.za

Amanda Nortje
Epos: amanda @ drgrekenmeesters.co.za 

 


Tel021 914 0645
Faks021 914 0548
Eposdrgreken@mweb.co.za
Pos Addres Posbus 3190
Durbanville
7536