Focus on growing your business

Belangrike Datums

BTW opgawes
Laaste werksdag van elke maand

LBS opgawes
Op die laaste werksdag, voor die 7de van elke maand

Voorlopige belasting opgawes
28 Feb & 31 Aug

Nie voorlopige belasting betalers se belasting opgawes
Oktober

Voorlopige belasting betalers se belasting opgawes
Januarie

Trust belasting opgawes
Januarie

Maatskappy en Beslote korporasies belasting opgawes
Februarie

Volledige Dienste

Rekenkundige dienste

 • Teboekstelling van rekenkundige transaksies
 • Opstel van maandelikse bestuur state
 • Opstel van jaarlikse finansiële state
 • Opstel van kontantvloeistate
 • Byhou en indien van alle statutere dokumente
 • Maandelikse besoek aan kliënte waar verlang

Rekenkundige beampte en onafhanklike verslagdoening

 • Geregistreerde rekenkundige beampte vir Beslote Korporasies, Trusts en Maatskappye
 • Rekenmeesters vir vennootskappe
 • Rekenmeesters vir individue (eenmansaak)
 • Onafhanklike verslagdoening t.o.v. sommige maatskappye volgens die 2008 maatskappywet

Belasting

 • Berekening en oorbetaling van BTW, LBS, WVF, VOH en voorlopige belasting
 • Voltooi en indien van belastingopgawes vir Beslote Korporasies, maatskappye sowel as individue
 • Alle belasting registrasies en administrasies
 • Rekonsiliasie van LBS, WVF en VOH oorbetalings en uitreik van IRP5 en IT3(a) sertifikate
 • Hantering van SARS oudits
 • Aansoek van belasting sertifikaat

Maandelikse dienste

 • Versamel van inligting vir berekening en indien van BTW, LBS, VOH en WVF
 • Bestuur state indien verlang
 • Byhou van finansiële inligting
 • Besoek aan klient indien nodig
 • Berekening van Lone en Salarisse

Statutêre dienste

 • Wysigings op beslote korporasies / maatskappye
 • Stig van maatskappye
 • Indien van jaarfooie van maatskappye en beslote korporasies by CIPC
 • Registrasies en indien van Vergoedingskommissaris opgawes en werkloosheid versekering
 • Uitreiking van BEEE Sertifikate van klein en medium besighede