Skip to main content Skip to search

Dienste

Rekenkundige Dienste
 • Recording of accounting transactions
 • Preparation and presentation of management statements
 • Preparation and presentation of yearly financial statements
 • Preparation of cash flow statements
 • Record keeping and submission of statutory returns
 • Monthly meetings if required
Rekenkundige beampte en onafhanklike verslagdoening
 • Geregistreerde rekenkundige beampte vir Beslote Korporasies, Trusts en Maatskappye
 • Rekenmeesters vir vennootskappe
 • Rekenmeesters vir individue (eenmansaak)
 • Onafhanklike verslagdoening t.o.v. sommige maatskappye volgens die 2008 maatskappywet
Belasting
 • Berekening en oorbetaling van BTW, LBS, WVF, VOH en voorlopige belasting
 • Voltooi en indien van belastingopgawes vir Beslote Korporasies, maatskappye sowel as individue
 • Alle belasting registrasies en administrasies
 • Hantering van SARS oudits
 • Aansoek van belasting sertifikaat
Maandelikse Dienste
 • Versamel van inligting vir berekening en indien van BTW, LBS, VOH en WVF
 • Bestuur state indien verlang
 • Byhou van finansiële inligting
 • Besoek aan klient indien nodig
 • Berekening van Lone en Salarisse
Statutêre Dienste
 • Wysigings op beslote korporasies / maatskappye
 • Stig van maatskappye
 • Indien van jaarfooie van maatskappye en beslote korporasies by CIPC
 • Registrasies en indien van Vergoedingskommissaris opgawes en werkloosheid versekering
 • Uitreiking van BEEE Sertifikate van klein en medium besighede
Payroll
 • Maandelikse payroll
 • Rekonsiliasie van LBS, WVF en VOH oorbetalings en uitreik van IRP5 en IT3(a) sertifikate